About

Strona powstała w celu edukacyjnym, rozwijania podstaw wiedzy i umiejętności matematycznych. Podręczniki są udostępnione wyłącznie w celu edukacyjnym.

Strona ma charakter nieoficjalny, niekomercyjny i nie jest wspierana przez żadną organizację.